تبلیغات
..... مهندسان ایرانی .....

..... مهندسان ایرانی .....

روغن ولک - بردوفیکس


عملیات مورد نیاز پیش بهاره باغات

  اما مهم ترین عملیات زمستانه ی باغات، هرس و سپس مبارزه زمستانه است كه توصیه می شود قبل از بیداری درخت در اواخر زمستان با رعایت نكات خاص و ترتیب زیر انجام شود:

1- زمان هرس و مبارزه زمستانه بسته به منطقه از اوایل اسفند تا اوایل فروردین می تواند باشد. مهم این است كه درختان بیدار نشده باشند. این عملیات حداكثر تا ظهور اولین نوك رنگی جوانه ها قابل انجام است.

2-  هرس بهداشت (علاوه بر هرس باردهی) با هدف پاكسازی درختان از هر گونه بیماری و آفت زدگی است یعنی تمامی سرشاخه ها و شاخه ها و بافتهای مریض و خشك و سرما زده و آفت زده و ترك خورده  از روی درخت، هرس و یا جراحی می شود.

3- ابزار هرس مانند تیشه، اره، قیچی، چاقو و تبر بایستی تیز و نو بوده و در هر بار برش با مخلوط یك پیاله وایتكس و نه پیاله آب ضد عفونی شوند و یا با پارچه یا اسفنج آغشته به محلول ذکر شده (یا محلولهای ضدعفونی مشابه) تمیز و ضدعفونی شوند.

4-  محلهای برش یا هرس كه قطری بیش از یك سانتی متر دارند بایستی با مخلوط سولفات مس دو درصد یا مخلوط بردو دو درصد یا محلول اكسی كلرورمس یك درصد و یا بردوفیكس دو درصد و یا خمیر بردو ضد عفونی و سپس با چسب باغبانی پانسمان شوند.

5- تمامی اندامها و قسمت های هرس شده بایستی جمع آوری و سوزانده شوند .

6-  بعد از هرس بایستی بلافاصله سمپاشی زمستانه انجام شود.

v    با توجه به بیشتر بودن مشكل بیماری یا آفت می توان نوع سمپاشی زمستانه را كمی تغییر داد . در نقاطی كه آفات مهم تر هستند مانند شپشكها و كنه ها و شته ها،  كاربرد روغن های زمستانه به همراه سم توصیه می شود به این صورت كه مخلوطی از  40-10 لیتر روغن زمستانه به همراه دو لیتر سم (یكی از سموم فسفره مانند دیازینون، گوزاتیون، مالاتیون، دورسبان و...) و 1000 لیتر آب تهیه و با سمپاش مناسب ( برای درختان بزرگ استفاده از سمپاشهای فرغونی ، زنبه ای یا توربین باغی)كل درخت از نوك سرشاخه ها تا كف باغ از سه یا چهار طرف درخت سمپاشی شده و با مخلوط باید پوشش داده شود. در مناطقی كه مشكل اصلی بیمارهای گیاهی است می توان از مخلوط بردو با نسبت های مختلف 0.125 تا 2 درصد، بردو فیكس 0.5 تا یك درصد، اكسی كلرور مس 3 تا ده در هزار، و سموم محافظتی قوی مانند زینب 2 در هزار، مانكوزب 2 در هزار و كاپتان 3 در هزار و .... استفاده كرد.

v   بردوفیکـس:  به صورت سوسپانسیون کنسانتره ( SC ) یکی از مهمترین قارچ کش ها و باکتر کش ها می باشد که دارای طیف وسیعی بوده و در EPA برای مبارزه با انواع بیماری های گیاهی به ثبت رسیده است و با داشتن  pH حدود 7 ضمن کاهش خطرات گیاه سوزی ، امکان اختلاط با اکثر حشره کش ها و میکرو المنت ها را نیز دارد .  بردو فیکـس امولسیون کننده خوبی برای روغن می باشد لذا می توان روغن های معدنی، گیاهی و همچنین روغن ولک را به آن اضافه نمود.

باغداران عزیز توجه داشته باشند كه مبارزة شیمیایی زمستانه یا سمپاشی زمستانه مزایای زیادی دارد از جمله :

1-  به علت اینكه درختان باغ، برگ و میوه و گل ندارند كمتر در اثر سم صدمه می بینند.

2-  مقدار سم و محلول سمی كمتری برای پوشش كامل درختان لازم است.

3-  به علت نبودن برگ و میوه، سم رسانی به تمامی قسمت های درخت ممكن و آسان است.

4-  مشكل مسمومیت محصول تولیدی وجود ندارد و یا بسیار كم است بر خلاف موقعی كه سم روی برگ و میوه پاشیده می شود.

5-  با یك سمپاشی زمستانه خوب و دقیق می توان از چندین سمپاشی بعدی در فصل بهار و تابستان جلوگیری كرد.

6-  برخی از آفات و بیماریها فقط با سمپاشی زمستانه قابل كنترل هستند.

7- آفات مهمی كه با سمپاشی زمستانه كنترل می شوند مانند انواع كنه ( کنه دو نقطه ای و كنه قرمز و ... )، انواع شپشكها (نخودی و واوی، الفی و آرد آلود و ... )،انواع شته ها(مومی و خونی، هلو، ..... ) و بیماریهای مهمی مانند آتشك دانه دارها، لكه سیاه سیب و گلابی، لكه آجری بادام، پوسیدگی مومیایی میوه، لكه غربالی هسته دارها و حتی بسیاری از بیماریهای سرشاخه ها و شاخه ها مانند شانكرها با سمپاشی زمستانه كنترل می شوند.

8-  سمپاشی زمستانه پوشش محافظتی قوی و مناسبی برای درختان بعد از هرس باروری ایجاد می كند.


نوشته شده توسط علی جعفری میدانی در شنبه 2 فروردین 1393 ساعت ساعت 01 و 03 دقیقه و 02 ثانیه | لینک ثابت نظرات |

اشتباه تشخیص بیماری پیرس انگور با اسكا

بیماری پیرس انگور

عامل بیماری : xylella fastidiosa

 باکتری گرم منفی و کوچک میباشد .

حشرات از جنس هایی خانواده cicadelidae  و cercopidae که از بافت های آوند چوبی تغذیه می کنند ناقل این بیماری می باشند این حشرات وقتی گیاه تغذیه میکنند مقدار زیادی مایه داخل آوند را مکیده و باکتری عامل بیماری را به داخل بدن خود می برند ، باکتری ممکن است به قطعات دهانی حشره چسبده  و حشرات ناقل آلوده هنگام تغذیه باکتری را به آوند های گیاهان سالم منتقل می سازنند و مقدار و دفعات انتقال باکتری در مرحلۀ تغذیه بعضی از گونه های حشرات ناقل بسیار زیاد است.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی جعفری میدانی در یکشنبه 6 مرداد 1392 ساعت ساعت 11 و 35 دقیقه و 23 ثانیه | لینک ثابت نظرات |

سرطان مو Agrobactereum tumefaciens
سرطان مو   Agrobactereum tumefaciens

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی جعفری میدانی در یکشنبه 6 مرداد 1392 ساعت ساعت 11 و 14 دقیقه و 07 ثانیه | لینک ثابت نظرات |

ویروس بادبزنی مو GFLV Gravevine fan leaf virusویروس بادبزنی مو   GFLV Gravevine fan leaf virus


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی جعفری میدانی در یکشنبه 6 مرداد 1392 ساعت ساعت 11 و 10 دقیقه و 33 ثانیه | لینک ثابت نظرات |

پوسیدگی خاکستری مو Botrytis cinereaپوسیدگی خاکستری مو                              Botrytis cinerea
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی جعفری میدانی در یکشنبه 6 مرداد 1392 ساعت ساعت 11 و 06 دقیقه و 52 ثانیه | لینک ثابت نظرات |

آنتراگنوز مو Elsina ampelina


آنتراگنوز مو    Elsina ampelina
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی جعفری میدانی در یکشنبه 6 مرداد 1392 ساعت ساعت 11 و 03 دقیقه و 40 ثانیه | لینک ثابت نظرات |

سفیدک داخلی مو Plasmopara viticolaسفیدک داخلی مو   Plasmopara viticolaادامه مطلب
نوشته شده توسط علی جعفری میدانی در یکشنبه 6 مرداد 1392 ساعت ساعت 11 و 01 دقیقه و 12 ثانیه | لینک ثابت نظرات |

سفیدک سطحی مو Uncinula necatorسفیدک سطحی مو                         Uncinula necator  


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی جعفری میدانی در یکشنبه 6 مرداد 1392 ساعت ساعت 10 و 08 دقیقه و 00 ثانیه | لینک ثابت نظرات |

پروانه مینوز گوجه فرنگی و خطر نابودی مزارع
طغیان آفت قرنطینه ای


مینوز گوجه فرنگی و خطر نابودی مزارعنام علمی :‌ Tuta absoluta meyrick

این پروانه آفت جدید گوجه فرنگی و سیب زمینی می باشد .

لارو :

برنگ کرم با سر سیاهرنگ که از سن دوم تا چهارم بدن برنگ سبز مایل به خاکستری تا صورتی می گراید. طول لارو در سن اول 0/9 و در سن آخر 7/5 میلیمتر است. دوره ی زندگی لاروها 15-13 روز کامل می شود.

پروانه :

حشره ی بالغ پروانه ایست بطول 5 تا 7 میلیمتر برنگ خاکستری با گرایش به قهوه ای با نقش سیاهرنگ بروی بالهای جلویی باشاخک های نخی شکل .ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی جعفری میدانی در دوشنبه 31 تیر 1392 ساعت ساعت 10 و 09 دقیقه و 27 ثانیه | لینک ثابت نظرات |

شپشک‌های آرد آلود در شهرستان ملکان
شپشک های آرد آلود

نام علمی: Pseudococcus spp
ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی جعفری میدانی در دوشنبه 31 تیر 1392 ساعت ساعت 09 و 59 دقیقه و 49 ثانیه | لینک ثابت نظرات |

زنجره در ملکان

زنجره مو

Psalmocharis alhageos   Kol

(Hom.Cicadidae)

 

زَنجـِره مو یا جیرجیرک دشتی گونه‌ای حشره است از راسته نیم‌بالان (Hemiptera)، رده زنجره‌شکلان (Cicadomorpha) یا Auchenorrhyncha که دارای چشمانی ریز و با فاصله از هم بر روی سر و بال‌های شفاف ترانما با رگ‌بندی زیاد است.

زنجره‌ها با ملخ‌ها خویشاوندی ندارد بلکه خویشاوند زنجرک‌ها (leafhoppers) و حشره بزاقدار (spittle-bugs) است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی جعفری میدانی در دوشنبه 8 خرداد 1391 ساعت ساعت 08 و 33 دقیقه و 07 ثانیه | لینک ثابت نظرات |