..... آداک شیمی آیدین .....
واردات و تولید نهاده های کشاورزی ( کود - سم - بذر - سمپاش ) 

مدیریت باغ

توضیح 1 : " آغاز مدیریت باغ از ابتدای فصل رشد ‌ "

 الف ) هر بیماری و آفتی شرایط و مكان ویژه ای برای زمستان گذرانی دارد با توجه به این امر از بین بردن پناهگاه زمستانگذرانی،  موثرترین و آسانترین روش مبارزه با آفات و بیماریها تلقی میشود برای اینكار ابتدا قبل از شروع فصل رشد ( اواخر زمستان )درز ها و  پوسته های خشك شده بر روی تنه درختان با كاردك تمیز كنید تا سمپاشی بهتر نتیجه دهد.

ب)  غرقاب كردن ریشه درختان با آب در اسفند ماه میتواند در كاهش آفاتی چون كرم سفیدریشه و كرم سیب موثر باشد.

ج)  شخم سطحی در پاییز در جذب بهتر آب به خاك و همچنین نابودی برگها و حشرات در كاهش آفات و بیماریها تاثیر خوبی دارد.

 

توضیح2  :"اصول صحیح سمپاشی " در بحث مبارزه با آفات و بیماریها اصول صحیح سمپاشی میتواند در كاهش آفات و بیماریها نقش اساسی و مهم را ایفا كند. بنابراین لازم است با استفاده از سمپاش های مناسب و بخصوص لانس های دارای قدرت مه پاشی كه بتواند قطراتی حدودا" 50 تا 60 قطره در یك سانتی متر مربع روی برگها و تنه و ساقه بخواباند ارجحیت دارند.بنابراین لازم است سموم را بصورت قطرات ریز روی درختان قرار داد و از شستشوی درختان كه علاوه بر تاثیر كم بر روی آفات و امراض موجب هدر رفتن محلول سم میشوندخودداری كرد. در سمپاشهای دارای مخزن بزرگتر بایستی بهمزن تعبیه شود بخصوص در استفاده از سموم پودر وتابل مانند دودین امكان ته نشینی وجود دارد.دیده می شود برخی مخزن بالای 1000 لیتری تهیه و اقدام به سمپاشی باغات میكنند بدون اینكه به این مسئله توجه نمایند!

 

توضیح 3 : " بهداشت سمپاشی " با توجه به اینكه سموم كشاورزی از جمله مواد بسیار خطرناك برای جانداران بخصوص انسان بحساب میآیند رعایت نكات زیر در سمپاشی ضروری مینماید:

عملیات درست كردن محلول سم ( مخلوط محلول غلیظ سمی با آب) خطرناك ترین لحظه برای سمپاش محسوب میشود چرا كه دستها ، بدن و دهان و ریه ها مستقیما" در معرض واكنش سموم خالص  با آب  قرار میگیرند. لذا از دستكش و عینك و ماسك های مخصوص سمپاشی استفاده نمایید . در هنگام سمپاشی از خوردن و آشامیدن و كشیدن سیگار اجتناب نمایید و پس از سمپاشی دست و صورت را با آب و صابون بشویید ظروف محتوی سم را دور از دسترس كودكان و حیوانات در انباری مناسب و قفسه یا صندوق قفل دار نگهداری نمایید.برای اطلاعات بیشتر در مورد سموم ، بروشور روی ظرف سم را با دقت مطالعه كنید چرا كه همه مطالب جهت استفاده شما نوشته شده است.

 

توضیح4   : " اختلاط سموم "  سموم كشاورزی  ( قارچ كش ها و حشره كش ها  و كنه كش ها) عموما" در مبارزه تلفیقی قابلیت اختلاط با هم دارند و حتی تركیب دو قارچكش  یا دو حشره كش و دوكنه كش و حتی دو علفكش با همدیگر خاصیت سنرژیك ( اثر مضاعف و موثر) دارند و در برخی موارد هم  اثر آنتاگونیستی ( اثر ضد هم و زیان آور ) .بنابراین لازم است بانظر كارخانه سازنده و گیاهپزشك انجام گیرد.

 

توضیح 5 : "  طرز تهیه محلول سم " میزان توصیه شده از سم را در مقداری آب حل كرده و خوب بهم بزنید . این محلول را در مخزن سمپاش كه تا نیمه درآن آب ریخته شده است بریزید و در حالی كه محلول را بهم می زنید بقیه آب را به آن اضافه كنید. توصیه می شود از مصرف محلول سموم تهیه شده در روزهای قبل ، خودداری شود.

 

 توضیح 6 : "  تعیین زمان سمپاشی " تعیین زمان سمپاشی یكی از مهمترین اصول مبارزه با آفات می باشد. با سركشی مداوم و مرتب به باغات و مزارع ، شدت و میزان آلودگی را تعیین نموده و متناسب با آن سمپاشی را انجام دهید . تاكید میگردد برای برخی آفات مثل شته ها و كنه ها خسارت آفات باید به آستانه اقتصادی رسیده باشد. در این مورد  همواره با كارشناسان كشاورزی در تماس باشید.

 

توضیح 7: " محلول پاشی "  مقدار  كود سولفات روی 34%  و  اوره  و اسید بوریك  هركدام نیم كیلو در 100 لیتر آب در پاییز قبل از ریزش برگها تاقبل از جوانه زنی نتیجه رضایت بخشی در جلوگیری از ریزش گل و میوه دارند.

 

توضیح 8 : " افزایش گرده افشانی "چون درختان سیب رقم قرمز لبنانی در گرده افشانی صد در صد  خود ناسازگار هستند ( یعنی گرده همان جنس از درخت نمیتواند مادگی همان جنس از درخت را تلقیح نماید) لازم است از گلهای سیب زرد لبنان یا از ارقام مختلف در هنگام گرده افشانی استفاده كنید

وجود زنبور عسل در صورت بودن گلهای سایر ارقام در زمان گرده افشانی صد در صد مفید خواهد بود در صورت نبودن درخت سیب زرد ، ته شاخه گلدار رقم سیب زرد را در یك سطل كوچك یا پلاستیك محتوی آب قرار داده و در نزدیك گلهای درخت قرمز لبنانی ببندید.

 

 

توضیح 9:  " پیشگیری از بیماریهای درختان هسته دار "برای مبارزه و كنترل بیماری لب شتری در هلو و غربالی در هسته دارها سمپاشی در پاییز هنگام خزان برگ و در بهار هنگام تورم جوانه ها  با تركیبات مس به نسبت  سه در هزار توصیه میگردد.هنگام حمله قارچها به شاخه ها و تنه درختان شیرابه ای بیرون می زند این عمل در بیشتر مواقع وسیله دفاعی گیاه در مقابل بیماری محسوب میشود تمیز كردن موضع و سمپاشی با قارچ كش تركیبات مس در كاهش نفوذ و حمله قارچ مؤثر میباشد.

 

توضیح 10 : "  زمان  و چگونگی هرس "  زمان هرس و  یا جابجایی درخت در هنگام خواب (اواخر پاییز و زمستان ) میباشد بهترین زمان در مناطق سرد سیر ماه اسفند توصیه میشود.

درختان میوه از نظر هرس تفاوت های اساسی با هم دارند تشكیل میوه در درخت هلو اكثرا" در شاخه های سال دوم انجام میگیرد ولی در درخت سیب روی میخچه و در نقاط مختلف صورت میپذیرد. و بطور حتم نتیجه یك هرس در سال بعد بروز میكند هرس فرم دهی و باردهی علاوه بر علم تئوری نیاز به تجربه كافی دارد و در كل هرس یك درخت بستگی فراوان به نوع رقم و جنس آن دارد.

 

«‌ توضیح چگونگی هرس درختان میوه در جزوه ای جداگانه عرضه خواهد شد

توضیح 11 : " استفاده از چسب باغبانی "  محل شاخه های هرس شده را با  چسب باغبانی ( نه چسب چوب نجاری ) كه برنگ قرمز بوده با برس نقاشی یا  ابر و یا چوبی كه پارچه ای به یك سر آن بسته شده كاملا" میپوشانیم تا از نفوذ قارچها در محل زخم جلوگیری كنید. اضافه كردن تركیبات مس به چسب در درختان مبتلا به شانكر تاثیر مطلوبی دارد.  توضیح : برای رقیق كردن چسب باغبانی طبق نظر كارخانه سازنده عموما" از الكل صنعتی استفاده میكنیم.

توضیح 12 :  " پیشگیری  و مبارزه  "  بیماری لكه سیاه سیب و غربالی ،لب شتری و سفیدك هلو و نیز كرم سیب  و مینوز برگ دارای مراحل مبارزه پیشگیری میباشند

برخی آفات ازجمله شته ها و كنه ها به محض مشاهده آفت اقدام به مبارزه میشوند و بالعكس در صورت عدم بروز یا ظهور احتیاجی به سمپاشی نیست.

 

توضیح 13 :  " دادن كود " دادن كود به درختان باید در محل سایه انداز درخت و در عمق20- 30 سانتی متری خاك انجام گیرد برای حل بهتر كودها  بهتر است در محل جویها كه به علت جریان بیشتر آب رطوبت بالایی دارد صورت پذیرد.

 

توضیح 14 : " مصرف كود مایع  "  محلول پاشی با كود مایع كه از طریق برگ جذب میشوند میتواند در بهبود و كیفیت میوه نقش مؤثری ایفا كند كودهای مایع با درصدهای مختلف بصورت كود كامل و یا كود اختصاصی همراه با سموم قابل اختلاط بوده و در طول دوره رشد به تعداد حداقل سه دفعه توصیه میشود..

 

توضیح 15  : " مبارزه با شته ها { شته خونی} " در درخت سیب  مبارزه با انواع شته ها  بخصوص شته خونی ( كه اخیرا"  نسبت به حشره كش ها مقاومت نشان داده )  به محض ظهور و طغیان آفت   با سمپاشی یكی از سموم سیستمیك مثل  كنفیدور  -  پریمور   موسپیلان متاسیستكس  با تمركز به محل اختفا و تجمع حشرات كه عموما" در میان شاخه ها و شكاف  پوسته قرار دارد امكان پذیر است.در زمستان بعلت سرما عموما" تجمع حشرات در پای در خت نزدیك طوقه ، اطراف پاجوشها ،شكاف پوسته های پایینی میباشد سمپاشی با غلظت بیشتر سم بهمراه روغن ولك در كاهش آفت به تجربه رسیده است. 

  

توضیح 16 : "  بیماری شانكر "  برای كنترل بیماری  شانكر كه اخیرا" در باغات سیب بیشتر شایع شده  هرس شاخه های آلوده وحذف بافتهای شانكردار در پاییز و یا اوایل بهار و انهدام آن در بیرون از باغ انتشار بیماری را كاهش میدهد اره و قیچی باغبانی را نیز باید بعد از هرس با محلول قارچ كش تركیبات مس یا  الكل ضد عفونی كنیم . برای كاهش بیماری بافتهای آلوده وشانكرهای موجود روی شاخه های اصلی را با دقت می تراشند و محلهای تراشیده شده را با خمیر محتوی قارچ كش ( تركیبات مس ) پانسمان میكنند.عموما"  سمپاشی كل درختان  به نسبت  5- 3  در هزار با قارچ كش تركیبات مس می تواند در كاهش بیمار مؤثر باشد. قارچ كش توپسین ام  وحتی بنومیل نیز برای كنترل شانكر سیتوسپورایی درختان میوه توصیه شده است.

 

توضیح17:  "مبارزه با كرم سفید ریشه " برای مبارزه با كرم سفید ریشه افزودن حشره كش دیازینون پودری 40%     یا   لیندین   50 % و یا  كارباریل سوین  به خاك اطراف ریشه مطلوب میباشد    این كار بایستی بهنگام گرم شدن هوا و خاك كه لارو حشرات به سطح خاك نزدیك میشوند صورت گیرد. محلول تهیه شده از سم ( 5 قاشق غذاخوری در یك حلب آب ) را بهتر است ضمن خاك برداری اطراف ریشه بیشتر نزدیك طوقه درخت ریخته شود. جمع آوری لارو ها در بهار و همچنین آویزان كردن چراغ در شبهای اوایل تابستان جهت جمع اوری حشره كامل قبل از تخم ریزی  در كاهش خسارت و آلودگی موثر است.

توضیح 18: " پوسیدگی ریشه "  پوسیدگی ریشه درختان ( نوع سفید ونوع قهوه ای) در اثر حمله عوامل بیماریزای خاكزی به ریشه اتفاق می افتد برای كاهش خسارت توصیه میگردد  حداقل دو الی سه د فعه  محل طوقه و اطراف آنرا با قارچ كش  ردومیل  یا  توپسین ام   یا    بنومیل   یا   كالكسین   ضد عفونی نمود  ( ینجاه گرم از سم در یك حلب آب ). در هنگام آبیاری حتی المقدور از غرقاب كردن ریشه ها با آب خودداری كرده و از رسیدن رطوبت به طوقه جلوگیری كنیم. دادن كودهایی كه دارای موادی همچون اسید هومیك و اسید فولیك كه در ریشه زایی نقش دارند  میتواند از ضعف عمومی درخت بكاهد.

 

 توضیح 19 : " افزایش انبارداری میوه "  محلولپاشی كلرور كلسیم در تیر ماه به نسبت 5 در هزار حداقل دو نوبت  روی درختان سیب در افزایش انبارداری و جلوگیری از لكه تلخی و  پوسیدگی مغز میوه نقش اساسی دارد.

توضیح 20 : " بیماری لكه سیاه سیب " قارچ عامل برخی بیماریها مثل لكه سیاه سیب در روی برگهای ریزش شده در پاییز زمستانگذرانی میكنند .

چراندن برگها توسط دام و یا جمع كردن برگها و یا پخش كود ازته در پاییز روی برگها ریزش شده جهت پوسیدگی سریع تر ، میتواند در كاهش بیماری در سال بعد موثر باشد.هرچند زمان مناسب سمپاشی بر علیه این بیماری توسط پیش آگاهی انجام میشود لیكن سمپاشی در فصول مرطوب بیش از سه مرتبه با سموم قارچ كش موثر توصیه میگردد.

توضیح 21  :  " مبارزه با جوندگان تنه درختان " برای مبارزه با آفات جونده مثل خرگوش  در پاییز قبل از ریزش برف تنه نهال را با سم رابیتكس ( با 50% ماده موثر كربوكسین تیرام ) كه بعنوان دوركننده عمل میكند آغشته نمایید ( 250گرم سم در 2 لیتر آب ) این عمل تقریبا" دو ماه تاثیرگذاری مطلوب دارد.

توضیح 22 :  " شكستن مقاومت آفات و بیماریها  "  مصرف بی رویه سموم موجب مقاومت حشرات و بیماریها به سم میشود استفاده از سموم متنوع و  همچنین بالابردن تدریجی دوز مصرفی با نظر گیاهپزشك و همچنین ایجاد پناهگاه برای برخی آفات ازجمله شته ها میتواند مقاومت آفات و امراض را بشكند.

 توضیح 23 : " مبارزه با پوستخواران  و چوب خواران " برای مبارزه با چوبخواران و پوست خواران  سمپاشی با محلول : 250گرم سم دیپتریكس -  2لیتر نفت  -  300 گرم صابون  در 100 لیتر آب  توصیه میشود.

توضیح 24 :  "  مبارزه با موش "  خسارت عمده موش صحرایی در باغات باعث هرز آب شدن گشته و مقدار آب آبیاری را كاهش میدهند. از بین بردن بوته های حاشیه باغات نیز موجب فرار مارها كه عمده دشمن موشها به حساب میآیند شده و تقریبا" میدان عمل بدست موشها میافتد. تنها راه مبارزه با موشها ریختن طعمه مسموم مثل پودر فسفر دوزنگ یا پلیت وارفارین میباشد وچون موشها چندین سوراخ برای مقاصد مختلف می سازند و ریختن طعمه مسموم در سطح وسیع مقرون به صرفه نمیباشد بهتر است با بیل جلوی سوراخها را خراب كنید بعد از دو سه روز برخی سوراخها  توسط موشها باز میشوند طعمه را فقط در جلوی این سوراخها بریزید. از دست زدن روی طعمه خودداری نمایید چون موشها بوی دست انسان را بهتر درك میكنند و از طعمه استفاده نمی نمایند  موشها در تابستان  غذای آبدار و در زمستان غذای خشك را دوست دارند . بهتر است برای درست كردن طعمه مسموم از گندم به آن روغن مایع افزوده بعدا" فسفر دوزنگ را به آن آغشته نمایید مواظب باشید پودر فسفر دو زنگ برای انسان و دام فوق العاده خطرناك بوده از نزدیك كردن آن به دهان و بینی خودداری كنید.

.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

با سلام
علم را با خود به این دنیا نیاوردم و با خود نیز به گور نخواهم برد. علم را آموخته ایم تا به دیگران آموزش دهیم تا نسل به نسل بچرخد و تکمیل شود .
ما را در این امر همراهی کنید

Telegeram.me/agronomic
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتان در مورد وبلاگ و مطالب موجود چیست؟
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic