..... آداک شیمی آیدین .....
واردات و تولید نهاده های کشاورزی ( کود - سم - بذر - سمپاش ) گیاهان مرتعی

1ـ خار شتر Alhagi comelorum :

خار شتر گیاهی است چندین ساله كه در تمام خاك ها می روید و مخصوص خاك های فقیر می باشد و حتی در خاك هائی كه دارای قشر سفیدرنگ نمك می باشد می روید . ریشه این گیاه خیلی عمیق است و تا 5 ـ 6 متر هم می رسد و از این لحاظ در مقابل كم آبی مقاومت زیاد دارد . .

2ـ گورگیاه Andropogon spp :

گیاهی است انبوه، گسترده، خشبی و خوش خوراك كه با چندین مرتبه رشد مجدد در سال نسبت به چرای مفرط مقاوم می باشد . سنبله های این گیاه بر روی هر گره محور اصلی سنبله به صورت بندبند قرار گرفته است . بعضی از این انواع دارای دم گل بلندی است كه گاهی سنبله آن عقیم و پوشیده از موهای ظریف می باشد . ساقه های این نباتات سخت بوده ، سنبلچه ها در یك سنبل مركب قرار گرفته است و چنانچه این گیاه بیش از حد رشد نماید خشبی شده از كیفیت علوفه ای آن به میزان فراوانی كاسته می گردد . این گیاه از غرب اروپا تا مركز آسیا پراكنده می باشد ودر ایران نیز وجود دارد .

دوگونه از این گیاه بنام های A.Faveolatus و A.KellerI در سومالی مورد تغذیه شترها واقع می گردند .

3ـ مزج Spp Aristida

گونه ای است پر پشت و كلاف مانند با ریشه های قوی و ساقه های كوتاه ، برگ های این گیاه باریك بوده و خوش خوراكی متوسطی دارد . این گونه در برابر زمستان های خیلی سرد به مراتب بهتر از تابستان های گرم مقاومت می كند و به طور وفور در مناطق كم و بیش خشك ایران از خوزستان تا خراسان و از بلوچستان تا قسمت های خشك آدربایجان وجود دارد . این گیاه از گندمیان ایده آل برای مناطق خشك و شنی بوده به شرط اینكه شن زیاد متحرك نباشد .

این گیاه چرای مفرط را به خوبی تحمل نموده و به آسانی تولید بذر می نماید چهار گونه از این گیاه به نام های A.Kelleri و A.Pallida و A.Plumosa و A.Pungens مورد تغذیه شتر قرار می گیرد .

4ـ اتریپلكس Atriplex Spp

گیاهی است كه همیشه سرسبز است و چنانچه بدان توجه كافی شود می تواند به ویژه در تابستان و پائیز كه اكثر گیاهان از بین می روند پروتئین زیاد و علوفه آبداری تولید نماید . در برخی مواقع میزان ویتامین A این گیاه در یك گرم حتی به بیش از 35 میلی گرم می رسد . ریشه های این نبات راست و عمیق است و گاهی نیز به عمق چهار متر می رسد . شاخ و برگ این نبات با گسترش زیادی كه دارد به صورت درختچه ای درآمده مانع جریان آب می شود چون شاخ و برگ این گیاه زیاد بزرگ می شود به همین جهت بایستی شاخه های اضافی جهت تعلیف چیده شود .

گونه این گیاه به نام های A.Halimus , A.Leucoclada و A.Canescens مورد تغذیه شتر قرار می گیرد .

5ـ علف پشمكی Bromus

گیاهی است با برگ های باریك و آویزان، كه دارای ریشه نسبتاً عمیقی است و در مقابل خشكی و گرما مقاوم می باشد و به همین جهت نیز قادر است در تابستان گرم به رشد ونمو خود ادامه دهد. گیاهان این جنس را در اوایل رشد می توان به وسیله برگ های بلند و باریك و كركدار آن كه به طور محسوسی در جهت عقربه های ساعت پیچ خورده است  .

6ـ خورنال Cenchus Spp

گونه ای است چمنی، انبوه و كلاف مانند و مخصوص مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است كه پراكندگی جغرافیایی آن زیاد می باشد . این گیاه با آب و هوای مختلف تطابق دارد ولی در مقابل سرما حساس می باشد و كیفیت خوش خوراكی آن خوب است و به علت جوانه زدن آسان و رشد سریع در مقابل چرای مفرط مقاوم است .

گونه های مختلف این گیاه كه شتر از آنها تغذیه می كند عبارتند از C.Bifiorus و C.Ciliaris و C.Setigerus و C.Citearis . این گیاه در مناطق خیلی گرم ایران از خوزستان تا بلوچستان دیده می شود . .

7ـ چبر POA Spp

چبر گیاهی است چندین ساله و از تیره گرامینه . این گیاه به علت داشتن پیازهائی در قسمت های زیر زمینی بخوبی می تواند زمستان های سخت را به سر برده و در اوایل بهار به رشد و نمو خود ادامه دهد . چبر دارای گونه های متعددی است . این نبات علوفه ای به انگلیسی موسوم به Blue grass و به علت غنی بودن مواد غذائی اهمیت ویژه ای دارد كه به عنوان علوفه سبز جهت چراگاه مورد استفاده قرار می گیرد . برخی از گونه های علوفه ای چبر دارای خوش خوراكی خاص و ارزش تغذیه ای مناسبی می باشد. .

8 ـ علف شور Salsola rigida

گیاهی خثبی است از خانواده كنوپودیانه با قاعده چوبی و قوی و ساقه های كاملاً راست كه در قاعده گسترده می باشد . این گیاه دارای برگ های باریك، ریز و فشرده ای است كه مدت زیادی از سال را رشد نموده و در پاییز بارور می گردد . علف شور گیاهی است خوش خوراك كه همیشه مورد چرای مفرط قرار می گیرد و بعلت نرسیدن به مرحله دانه دهی ازدیاد طبیعی آن به سختی امكان پذیر است .

گونه های دیگری از این گیاه كه مورد تغذیه شتر قرار می گیرد عبارتند از S.Foetida ، S.Kali ، S.Spionsa و S.Vermiculata .

9ـ برشنك Pennisetum Spp

یكی از انواع ارزن است كه برای چرا و سیلو مورد استفاده قرار می گیرد . این نباتات برای رشد و نمو و تولید محصول رضایت بخش احتیاج به خاك های غنی و حاصلخیز دارد . در شرایط مناسب علوفه سبز فراوانی تولید می كند و در یك فصل می توان از آن چندین علوفه برداشت نمود . .

10ـ خیـــو Sporobolus Spp

گیاهی است یكساله یا دائمی با سنبله های منفرد و ساقه های خشبی و سفت و مغزدار. بذرهای این گیاهان به علت پوسته سفت و سخت مدت زیادی قدرت زایش خود را حفظ نموده می تواند حتی چندین سال در شرایط طبیعی به صورت خفته باقی بماند . ساقه های بذر دهنده راست، صاف و خشبی است كه طول آنها تا یك متر نیز می رسد . چنانچه دقت گردد در رأس خوشه این انواع ، گل منفردی كه به بذر نشسته دیده می شود . علوفه خشك انواع این گیاه ارزش غذائی چندانی ندارد .

از این خانواده دو گونه S.Brockmanii S.Margwatus مورد مصرف شتر قرار می گیرد .

11ـ علف چمنی (چچم( Lolium Spp

این گیاه برای حیوانات دارای كیفیت علوفه ای مناسبی است. در صورت چرای مفرط و برداشت مكرر در چراگاه ها تولید بذر می كند و چنانچه رطوبت و مواد غذائی كافی برای رشد در دسترس این گیاه قرار داده شود می توان از آن در یك فصل چندین مرتبه محصول برداشت نمود . چچم را می توان در پاییز و بهار كشت نمود، این گیاه به علت دارا بودن برگ های ظریف و ساقه های باریك علوفه خشك مرغوبی تولید می كند .

12ـ چوج Salavadora Persica

این درختچه از خانواه «سالوادوراسه» بوده كه در اطراف بندرعباس، نای بند، میناب و منطقه جاسك و چاه بهار دیده می شود . درختچه ای است همیشه سبز با شاخه های صاف و براق كم رنگ و آویزان، برگ هایش استخوانی، بیضی نیزه ای به ابعاد 5/3×2/1 سانتی متر و دمبرگ آن كوتاه به طول 5 میلیمتر گل آذین آن خوشه ای باز و محوری یا انتهایی راست میوه آن شفت كوچك سرخ رنگ می باشد .

13ـ كاورس Panicum Spp

 كاورس گیاهی است علفی چند ساله كه مناطق سواحل جنوب حد فاصل بین بندرعباس و میناب در مراتع آن به حد وفور یافت می گردد . در منطقه جاسك سیریك به طرف سیستان و بلوچستان نیز گزارش گردیده است. گیاهی است خوش خوراك كه مورد تعلیف اكثر دام ها قرار می گیرد. شتر نیز از این گیاه به خوبی تغذیه می نماید. .

14ـ كنــار Zizyphus Spina – Christi

كنار درختی است كه مخصوص نواحی گرم خشك و نیم گرم جنوب كشور است . گرچه ارتفاع درخت كنار به بیش از هفت متر می رسد ولی در منطقه به علت استفاده بیش از حدی كه در چرا از آن نشده است، این درخت به صورت درختچه درآمده است. میوه كنار در محل طالبین زیاد دارد و به عنوان میوه خوراكی برای انسان خرید و فروش می شود .  .

كنار درخت و درختچه ایست كه بیشتر برای تعلیف شتر مورد استفاده قرار می گیرد . این گیاه با خشكی، كم آبی و مناطق گرم سازش دارد .

15 ـ كهورك Prosopis Stephaniana Spreng

درختچه ایست كوچك كه در بعضی مواقع ارتفاع آن در محل به چهار متر می رسد دارای خار زیادی است كه با اشكال مورد تعلیف دام قرار می گیرد . این درختچه دارای میوه ای شبیه بادام زمینی ولی بزرگتر از آن است كه در تغذیه احشام محلی نقش مهمی را ایفاء می كند . درختچه از تیره لگومینوز است و میوه آن دارای ارزش غذائی نسبتاً خوبی است ، شتر علاوه بر استفاده از میوه آن از سرشاخه های جوان آن استفاده می نماید، برگ آن مركب و دارای تعدادی برگچه های باریك می باشد .

16ـ دونی Medicago Spp

مرغوب ترین گونه علوفه مرتعی است . این گیاه از خانواده لگومینوز بوده و به آن اصطلاحاً شبدر وحشی نیز می گویند . گیاه یكساله بوده كه در حوالی نهرهای آب مزارع نخلیلات و مركبات و خصوصاً مزارع صیفی مخصوصاً در سال های پرباران به حد كافی می روید ارزش آن در بازار از تمام انواع علوفه هرز باغات كه به صورت بسته بندی شده بفروش می رسد بالاترین می باشد .گونه ای از این گیاه به نام M.Polymorpha مورد تغذیه شتر قرار می گیرد .

17ـ استبرق Calotropis

درختی مخصوص مناطق گرمسیری است كه سرمای زمستان های آن به زیر صفر نرسد از این درخت در قدیم بالاخص در مناطق گرمسیر مثل خوزستان ابریشم تهیه می نمودند . چون اندام های این درخت شیرابه سفیدرنگی دارد اهالی معتقدند كه شیرابه آن می تواند درمان بعضی از دردها را بنماید. از این درخت علاوه بر تهیه ابریشم می توان كاغذ ، كائوچو یا در مواردی خاص علوفه تهیه نمود .

18ـ لاتـــی Crotalaria Spp

گیاهی است از خانواده «لگومینوز» بوده كه در اطراف بندرعباس خصوصاً جاده میناب بندرعباس وجود دارد . درختچه ای است كوچك كه انتهای شاخه هایش خار مانند است و برگ های آن محدود و به واسطه موهای ابریشمین خود سفید رنگ به نظر می رسد و شامل 3 برگچه است . .

19ـ خارخسك Tribulus terrestris

گیاهی از نوع نباتات یكساله تابستانی است كه به حد وفور یافت می شود . این گیاه معمولاً در نواحی بیابانی ، حاشیه كویر و نقاط كوهستانی كشور وجود دارد و به علت این كه خاردار می باشد، دام های دیگر كمتر از آن استفاده می كنند اما شتر به راحتی بر آن تغذیه می نمایند .

20ـ شنبلیله Trigonella

این گیاه شبیه یونجه است با این تفاوت كه برگ آنها كوتاهتر و گل شان زرد رنگ، ریشه هایشان بسیار قوی و ساقه هایشان منشعب و نیمه راست می باشد . این انواع ویژه نواحی كوهستانی بوده و در مراتع طبیعی در گوشه و كنار یافت می شود . این گیاه به علت خوشخوراكی مورد چرای مفرط قرار می گیرد

21ـ كهور Prosopis Spp

از خانواده «لگومینوز» بوده و به صورت درختانی بلند و تنومند وجود دارد محل رویش و پراكنش این گیاه در جنوب كشور، بندرعباس، جیرفت و بلوچستان است و در هرمزگان نیز در اكثر نقاط وجود دارد . برگ های آن مركب مضاعف ودارای 3 ـ 2 جفت برگچه مركب می باشد . هریك از آن ها شامل 12 ـ 6 جفت برگچه می باشد . میوه آن دو غلافه و نازك به شكل لوبیا می باشد و برای دام بسیار خوشمزه می باشد و خصوصاً گوسفند و بز از میوه آن استفاده می نمایند . شترها معمولاً از برگ خشك این درختان تغذیه می كنند و دو گونه آن به نام های P.Spicigera ، P.Africana مورد تغذیه شتر قرار می گیرد .

22ـ اسكنبیل Calligonum Spp

انتشار این گونه از مصر و عربستان و سوریه تا ایران و افغانستان و پاكستان می باشد و در نقاط مختلف خشك و نیمه خشك كشور مخلوط با گونه های دیگر دیده می شود. در بندرعباس ، جاسك، ایرانشهر، طبس، كرمان و خوزستان انتشار دارد ارتفاع این درختچه حدود 2 متر با انشعابات زیاد موجدار و بهم بافته است .

23ـ آسـه Lycium

این نباتات معمولاً در مناطق كم باران خصوصاً حواشی ساحل روئیده و به جز شترها و گاهی اوقات بزها، سایر دام ها نمی توانند از این گیاه تغذیه نمایند . این درختچه از خانواده Solanaceae می باشد. .

24ـ قیــچ Zygohyllum Spp

یكی از انواع بوته هاست كه در مناطق نیمه بیابانی ، بیابانی و جلگه ای ایران به وفور یافت می شود . ارتفاع قسمت چوبی این گیاه بیش از یك متر نمی باشد . این گیاه جهت تغذیه شتر مورد استفاده قرار می گیرد و بنابر گزارشات رسیده سه گونه از این گیاه به نام های Z.atriplicoides ، Z.Album ، Z.Coccineum مورد تغذیه شتر قرار می گیرد .

25ـ گـــز Spp Tamarix

یكی از انواع درختان مناطق بیابانی و نیمه خشك است كه شتر از شاخ و برگ آن تغذیه می كند و باتوجه به منابع موجود به نظر می رسد كه شترهای كشورهای عربی از این درختان جهت تغذیه استفاده نمی كنند .

26 ـ گــون Spp Astragalus

گیاهی علوفه ای از خانواده «لگومینوز» می باشد ودارای انواع بسیاری است و تقریباً تمام انواع آن خوش خوراك می باشد. این انواع بسیار گوناگون است برخی علفی و یا چوبی بدون ساقه و بعضی دیگر دارای ساقه كوتاه در روی زمین و بالاخره عده ای دارای ساقه های خوابیده روی زمین یا راست می باشند . .

27ـ تـــاغ Haloxylon Spp

درختی است كه در مناطق جلگه، نیمه بیابانی و بیابانی رشد می كند و گاهی ارتفاع آن تا چندین متر می رسد . دارای شاخ ها و شاخك های شكننده و برگ های ریزی است كه شترها به راحتی بر روی آنها تغذیه می كنند .

28ـ نیــل Indigofera Spp

گیاهی است از خانواده « لگومینوز» چند ساله است كه بیشتر در مناطق نیمه گرمسیری می روید و در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان یافت می شود . گونه های متعددی از این گیاه به نامهای I.ARRECTA ، I.INTRICATA ، I.SPINOSA ، I.SCHIMPERI ، I.RUSPOLI ، I.DBLONGIFOLIA مورد تغذیه شتر قرار می گیرد و شترها معمولاً از همه اجزای این گیاه جهت تغذیه استفاده می كنند .

29 ـ درمنــه Artemisia Spp

یكی از گیاهان مشخص مناطق جلگه ای می باشد كه در مناطقی مانند تهران، خراسان، كرمان و مناطق جنوبی كشور دیده می شود و اغلب با گیاهان غیر نمك دوست از خانواده اسفناج همراه است و یا جانشین آنها می گردد . دو گونه از این گیاه به نام های A.CAMPESTRIS و A.HERBA-ALBA مورد تغذیه شتر قرار می گیرند .

30ـ خارگونی Noaea Muctonata

گیاهی بوته ای است كه فلور جلگه ای ایران است و تقریباً در تمامی نواحی دیده می شود ..: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

با سلام
علم را با خود به این دنیا نیاوردم و با خود نیز به گور نخواهم برد. علم را آموخته ایم تا به دیگران آموزش دهیم تا نسل به نسل بچرخد و تکمیل شود .
ما را در این امر همراهی کنید

Telegeram.me/agronomic
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتان در مورد وبلاگ و مطالب موجود چیست؟
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic